1 av 20 føler seg mobbet av lærere

I over 90 prosent av tilfellene er det elever som mobber, men fem prosent av elevene mener seg mobbet av en lærer.