Kjøpte Phillips-bygget for 660 millioner

Per Sævik, forsyningsskip— og fiskebåtreder fra Sunnmøre, er blitt en av de største eiendomsbesitterne i Rogaland.