Telenor kjemper mot gigantgebyr i rettssystemet

I 2018 ble Telenor ilagt et gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i mobilmarkedet i Norge. Saken kommer opp for retten mandag.

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge er uenig i Konkurransetilsynets vedtak.
  • NTB-Jonas Berge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret Konkurransetilsynet har gitt noensinne. Telenor har hele veien vært uenig i vedtaket, som ble fattet i juni 2018.

Sommeren 2019 avslo Konkurranseklagenemnda klagen fra Telenor under dissens 2–1. Selskapet godtok ikke gebyret, og dermed har saken endt i rettssystemet.

Rettssaken mellom selskapet og Konkurransetilsynet begynner i Gulating lagmannsrett mandag og avsluttes 19. februar. Lagmannsretten blir den først rettsinstansen som behandler saken.

788 millioner grunner til at Telenor bør ta sin straff

Dette er saken

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og ila selskapet et gebyr på 788 millioner kroner.

Gulating lagmannsrett behandler saken fra 11. januar til 19. februar.

Milliardgebyr fra Esa

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge var skuffet da Konkurranseklagenemnda avslo klagen for halvannet år siden.

– Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig, sa han.

I sommer ble Telenor ilagt nok et stort gebyr for misbruk av sin markedsmakt, denne gangen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret lød på 1,2 milliarder kroner for brudd på EØS-avtalens artikkel 54. Selskapet har anket vedtaket.

En sjeldent attraktiv aksje på en dyr børs
Publisert: