- Vil redde arbeidsplasser

Banksjefer og økonomer er positive til bankpakken, og mener den vil redde arbeidsplasser.