• Colourbox

Sterk lønnsvekst til de yngste

Lønnsutviklingen er god for Teknas medlemmer, viser Teknas lønnsstatistikk. Spesielt for unge medarbeidere er lønnsveksten sterk.