Kraftig oppgang på europeiske børser

Etter noen turbulente uker pekte pilene bratt oppover på europeiske børser onsdag.