• Dette er planene for utvidelsen av Gardermoen.

Slik blir nye Gardermoen

Slik vil nye Oslo Lufthavn se ut når den er ferdig utbygd i 2017. I seks år fremover må du regne med mye mer bussing til og fra flyene.