• Venstres parlamentariske leder Trine Skri Grande er kritisk til rundskrivet hvor det gjøres klart at innsats ikke skal telle.

Vil ikke at innsats skal telle

Elevorganisasjonen mener det er riktig at innsats ikke skal telle — og at det omstridte rundskrivet representerer en forbedring.