• Anders Minge

Siste mulighet for «gammel» AFP

Mange av dem som velger å gå av med tidligpensjon etter at den nye AFP-ordningen trer i kraft, kan komme dårligere ut enn i dag. For flere vil det lønne seg å benytte AFP før den nye ordningen innføres.