• - Trenden i bistand går mot mer private investeringer. Når bistandsbudsjettet brukes til private investeringer må vi sikre oss at investeringene faktisk fører til vekst for de fattige, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. Holm, Morten/SCANPIX

Bistand med bismak

Statlige pengebinger opprettet for å skape vekst i fattige land klarer ikke å måle om investeringene virkelig bidrar positivt, mener Kirkens Nødhjelp.