- Mange kvaliteter ved prosjektet

Både Helen & Hard og Sparebanken Vest mener prosjektet har tatt helt feil retning.