Lave laksepriser fortsetter

Professor Frank Asche ved Høgskolen i Stavanger er ekspert på oppdrettsøkonomi. Han tror ikke på noe snarlig oppsving i den lakseprisen.