Kværner selger selskaper til Yukos

Russiske Yukos har akseptert et tilbud fra Kværner om å kjøpeKværner Hydrocarbons og Kværner Process Technology for omkring 880millioner.