Carlsberg skummet inn sterke halvårstall i Orkla

Ekspansjonen i Carlsberg Breweries, som eies med 40 prosent av Orkla og 60 prosent av Carlsberg AS, er en av årsakene til det sterke halvårsresultatet som Orkla-konsernet presenterte torsdag.