- La meg få jobbe!

Arbeidstillatelse, universitetsutdannelse og norskkunnskaper harikke gitt asylsøkeren Girma Mengistu arbeid i Norge. Som så mangeandre på asylmottakene må han tåle avslag etter avslag.