Fusjonert Aker/Kværner vil miste jobber til utlandet

Tanken på en fusjon mellom Aker Maritime og Kværner skremmeroperatørselskapene. Konsekvensen av fusjon vil være at flere jobbergår til verft i utlandet.