Pinlig meldingsglipp fra Kredittilsynet

En intern glipp i Kredittilsynet førte torsdag til full forvirring rundt tilsynets vurdering av Enskilda Securities lån til Kjell Inge Røkke.