Oljeindustrien vil igjen doble

Fra 1994 til 2001 doblet norsk oljeindustri sin eksport til 34 milliarder kroner. Nå skal den doble igjen, til 70 — 80 milliarder i 2010.