- Utsettelse i nordområdene uheldig

Innen nyttår avgjør regjeringen om og når oljeselskapene skal slippe til i Nord-Norge. Avgjørelsen får store konsekvenser, ikke minst for befolkningen i nord.