- Forslaget i strid med grunnloven

En utredning utført av et professorutvalg for Engeribedriftenes Landsforening (EBL) mener regjeringens forslag om hjemfall for alle uten erstatning er i strid med Grunnloven.