Få vil ha fast studielånsrente

Få av Lånekassens kunder ønsker fast rente.