Lånekassen med kraftig rentekutt

Statens lånekasse for utdanning setter den flytende renten ned fra 8 til 6,8 prosent med virkning fra 1. juli.