Skjebnetime for Stålverket

Torsdag krevde styret for stålverket handling og resultater;kostnadskutt eller forbedringer på 30 millioner kroner. En plan somkan innebære nedbemanning, skal foreligge på styremøtet 27.februar.