Også lærerstudentene fornøyd med lærerlønna

Lærerstudentene synes lønna i yrket endelig er blitt til å leve av. Men nå øker frykten for ikke å få jobb i skolen.