Røde Tine-tall

Tine unnlot å knipe inn på melkeprisen til bøndene for å unngå røde regnskapstall i fjor.