Ledigheten opp og ned

For første gang siden august 1996 har antall helt arbeidsledige passert 100.000. Tragisk, dramatisk og sørgelig, mener politikere. I realiteten går ledigheten svakt ned, mener økonomer.