–Statoil-smøring neppe nødvendig i Iran

Norske oljeinteresser står sterkt i Iran, blant annet fordi Statoil driver opplæring av iranere. Det sier professor i oljeøkonomi, Øystein Noreng, ved Handelshøyskolen BI.