Stavanger-ledighet i toppen

Ved utgangen av august var 2617 personer helt arbeidsledige iStavanger, noe som tilsvarer 4,5 prosent av arbeidsstyrken.