- Sett ned foten og rydd opp!

Telenors konkurrenter raser mot et angivelig mønster av uærlige kundeovertakelser. For Telenor faller anklagen på sin egen urimelighet. Mindre mobilselskaper beskylder markedsgiganten Telenor for uredelig markedsføring overfor kunder som har forlatt selskapet.