Næringsklynger i Ølen

Nykommaren i Rogaland, Ølen kommune, har eit uvanleg sterkt næringsliv. I Ølensvåg er konsentrasjonen sterkast. Det viser også formueslista.