Lærere kan ingen ting om lesevansker

Halvparten av landets lærerstudenter lærer ingen ting om lese— ogskrivevansker. Statsråd Kristin Clemet (H) vurderer nå å gjøreleseopplæring obligatorisk for alle lærerstudenter.