- Nærbø-utflagging er politikk

Gevinsten ved å flagge ut er svært mye lavere enn konsernledelsenlegger til grunn, mener klubben ved Kverneland Nærbø.