Vil ikke krangle med Rennesøy

Ordføreren i Kvitsøy, Ole Olsen, legger seg flat i trasévalg for gassledning til Nord-Jæren.