Mattilsynet kan gi dyrere mat

Regjeringen foreslår at 90 prosent av det nye Mattilsynets oppgaver skal finansieres gjennom avgifter og gebyrer. En kraftig økning som kan bety dyrere mat.