Studenter lite engasjert i rektorvalget

Studentene på Ullandhaug er ikke veldig interessert i rektorvalget. Eksamenslesing og solskinn opptar dem mer.