Økonomien i Fastlands-Norge blir hetere

Den økonomiske aktiviteten i Fastlands-Norge øker igjen, viser tall fra SSB. Vi forbruker mer, og eksporten av tradisjonelle varer øker. Samtidig er produksjonsutviklingen i oljesektoren svak