Arbeidsmiljø avgjør tidlig-pensjon

Er du alene senior blant yngre kolleger, blir du en avviker påarbeidsplassen. Du har lite å snakke om og er ikke en del avfellesskapet. Derfor slutter ofte eldre fordi de er ensomme og blirbetraktet som en raritet, sier dekanus Reidar J. Mykletun ved NorskHotellhøgskole.