Tvillinger på Valhall

Birte Noer Borrevik snakker om tvillingene sine. Tvillingene ute i havet, lengst sør på den norske siden av Nordsjøen.