Skattegrep åpner for Snøhvit-utbygging

Et skattegrep i milliardklassen åpner for utvinning av gass på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Flertallet på Stortinget fraviker nå de skattereglene de selv vedtok før sommeren, for å innfri utbyggernes krav om lønnsomhet.