Jåttåvågen stasjon skal planlegges

Etter at statsbudsjettet ble vedtatt 5. desember, har nå Samferdselsdepartementet skrevet brev til Jernbaneverket for å fortelle hvordan kommende års penger skal brukes.