- Ikke konstatert lekkasje

Økokrim vedgikk i retten onsdag at det ikke er konstatert noen konkret lekkasje fra Reime Prosess AS.