Kvinnene inntar lederposisjonene

Flere kvinner er nå aktuelle kandidater til styreverv oglederstillinger i næringslivet enn for et par år siden.