Kunnskapsløftet stiller større krav til foreldrene