Connex kvalifisert til å drive tog

Connex Norge, med hovedkvarter i Stavanger, kan nå starte drift av togstrekninger med statens velsignelse.