Statkrafts oppkjøp i Agder Energi stanses

Konkurransetilsynet sa torsdag nei til Statkrafts oppkjøp av 45prosent av aksjene i Agder Energi.