Ekofisk-jobb til Holta og Håland

Holta & Håland Instrumentering AS er tildelt en rammekontrakt av ConocoPhillips i Norge for anskaffelser av feltinstrumenter. Rammekontrakten innebærer at Holta & Håland Instrumentering blir leverandør av feltinstrumenter til ConocoPhillips' driftsorganisasjoner i Ekofisk-området fra 1. mars 2004.