• Siden 2014 har byggearbeidene i hotellhullet i Tanke Svilands gate på Bjergsted stått stille. Nå støtter Fylkesmannen Stavanger kommune i kravet om tilbakestilling av fortau og sykkelsti. Aasland, Jarle
    Galleri

Nå skal hotellhullet bli p-plass

Eiendomsutvikler Kjell Madland vil lage midlertidig parkering i hotellhullet i Tanke Svilands gate. Etterpå vil han bygge boliger. Men først må han lage fortau.