Statoil tror på gasskraft for å utvikle industrien

Statoil vil utvikle ny industri i Norge med gasskraft tilsvarende 1300 vindmøller. Bøygen er en økning i klima— gassutslippene på seks prosent.