Statoil-analytiker spår noe lavere oljepris

Etterspørselen etter olje har ikke vært større siden 1977. Likevelspår Statoils fremste oljeprisanalytiker oljeprisen noe ned.