Den siste faste plattform

Kvitebjørn kan bli Nordsjøens siste nye felt med bunnfast plattform— det finnes i hvert fall ingen nye som er underveis til nye felt.